Navigation

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikamız www.demsagroup.com internet sitemizde siz değerli ziyaretçilerimize daha kaliteli ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek amacıyla çerez (cookie) kullanımımızın esasları, çerez çeşitleri hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. ÇEREZ HAKKINDA

Çerez, ziyaret edilen bir web sayfası tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler zararlı yazılımlar veya bilgisayarınıza zarar veren uygulamalar değildir. Aksine çerezler, ziyaret etmiş olduğunuz web sayfalarının bir önceki ziyaretinizce yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanmasını sağlamak amacıyla kullanılmakta bu sayede ikinci ve sonraki ziyaretlerde doğru yapılandırma ve doğru bilgilendirme ile daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

Çerezlerin tarafımızca kullanımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

  1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kurum Çerezleri

Kurum çerezleri, web sayfasını ziyaret eden kullanıcının sayfa görüntülemesi ve ayrıca sayfada bulunan oturum sayısı ve kullanıcı sayısını hesaplama gibi amaçlar için kullanılır. Web sayfası ilk önce Kurum Çerez kullanarak verilere erişir ve sayfası için genel analizini ve raporunu çıkarabilir. 

Üçüncü Taraf Çerezler

Üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen web sayfasın oluşturduğu çerezlerden çok ziyaret edilen web sayfası dışına kalan başka öğelerin çerezlerini ifade etmektedir. Sosyal eklentiler, reklamlar veya site eklentileri gibi uygulamalar ile birlikte üçüncü taraf çerezler takip edilir ve davranışsal eylemler kontrol edilebilir.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, web sayfasına bağlantı sağlayan ve burada oturum açan kullanıcıların takibi için kullanılır. Özellikle alışveriş eylemlerinin takibi, sepete eklenen ürünleri hatırlamak vb. işlemlerde kullanılır. Bu çerezler tarayıcının kapanması ile silinir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, internet erişimi için kullanılan tarayıcıların kapanması sonrasında dâhil tutulabilen çerez çeşididir. Özellikle kullanıcı adı ve şifre kullanımı için yoğunlukla kullanılmaktadır.

Güvenli Çerezler

Güvenli çerezler, yalnızca HTTPS yani SSL sertifikasına sahip web sayfaları güvenli çerezleri, yani şifreli veri içeren işlemleri kontrol etmek için kullanılır.

 

  1.  AMAÇLAR BAKIMINDAN ÇEREZLER

Zorunlu Çerezler

Kesinlikle Gerekli çerezler web sayfamızda dolaşmanıza ile talep etmiş olduğunuz özellikler ve güvenli alanlar gibi temel özellikleri kullanmanıza izin verir. Kesinlikle gerekli çerezlerin engellenmesi durumunda web sayfamızın ziyareti sırasında ve güvenliğinin nasıl bir performans göstereceğini garanti edememekteyiz. 

Verim ve İşlevsellik Çerezleri

Verim ve işlevsellik için kullanılan çerezler sizlere hizmetlerimizi daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde aktarabilmek ve sizlere daha işlevsel hizmet sunabilmek adına kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler izin vermeniz halinde toplanmaktadır.  

Pazarlama Çerezleri

Pazarlama çerezleri, web sayfamıza yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve takip ettiğiniz bağlantılar dâhil olmak üzere diğer web sitelerini, uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri izlememizi ve bu sayede web sitemizde size hedefli reklamlar göstermemizi sağlar. Diğer kullanmış olduğumuz çerezlerin yanı sıra, listede belirtmiş olduğumuz üçüncü taraflar da yine izninizle beraber, bilgisayarınıza ilgili çerezleri eklemekte ve kullanmaktadır. Söz konusu çerezler izin vermeniz halinde toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin çerezler kapsamında işlenmesi bakımından detaylı bilgiye www.demsagroup.com web sitemizde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

 

  1.  BİZLER ÇEREZLERİ NASIL VE NEDEN KULLANIYORUZ?

DEMSA olarak bizler, web sayfamızda farklı türde çerezleri siz değerli ziyaretçilerimizi diğer kullanıcılardan ayırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunmak için kullanmaktayız. 

Performans Çerezleri (m.5/2-f) 

Aşağıda bu kategorilerde yer alan çerezlere ilişkin detayların yer aldığı tablolara ulaşabilirsiniz.

Ad

Domain

Açıklama

Veri Yaşam Döngüsü

_ga

www.demsagroup.com

Bu çerez adı, Google’ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmetinde önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu çerez, müşteri tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve sitelerin analitik raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

1 Yıl 1 Ay

_gid

www.demsagroup.com

Bu çerez Google Analytics tarafından ayarlanır. Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer depolar ve günceller ve sayfa görüntülemelerini saymak ve izlemek için kullanılır.

1 Gün

_gat

www.demsagroup.com

Bu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir, belgelere göre istek oranını azaltmak için kullanılır – yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlandırır.

54 Saniye

_ga_2F4J4D3GRP

www.demsagroup.com

Bu çerez, Google Analytics tarafından oturum durumunu sürdürmek için kullanılır.

1 Yıl 1 Ay

 

 

  1. ÇEREZLERİN KALDIRILMASI

 

Dilediğiniz zaman izninize tabi olan çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla tarafımız ile iletişime geçebilir veya web sayfasına girişte açılan çerez butonunda belirterek tercihinizi belirleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, web tarayıcıları tarayıcı ayarları aracılığıyla çoğu çerezin bir miktar kontrolüne izin vermektedir. Hangi çerezlerin ayarlandığını görmek dâhil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutcookies.org veya  www.allaboutcookies.org  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla tarayıcıların kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz, bu sayfalardan tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

 

 Google Analytics tarafından izlenmekten vazgeçmek için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  adresini ziyaret edebilirsiniz.

  1. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Çerez Politikamız yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çerez Politikamız değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncellemeler gerçekleştirilerek güncel Politika www.demsagroup.com üzerinden yayınlanmaktadır.

 

  1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilerine ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

        KVKKnın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

  1.  KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda ve Avrupa Birliği vatandaşı olmanız halinde GDPR kapsamında yer alan; açık rızanızı geri alma, verilerinize ilişkin bilgi alma ve bu verilerinize erişme, belirli durumlarda kişisel verilerinizi düzeltme, sildirtme veya işlenmelerini sınırlandırma, belirli koşullarda veri taşınabilirliği, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve benzeri haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza başvurmanız üzerine başvurunuzun reddedilmesi, cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde bizi bu konuda bilgilendirebilirsiniz ayrıca ilgili kişi olarak, cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde usulüne uygun başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz tarihten itibaren altmış gün içinde ülkenizde bulunan yetkili veri koruma otoritesine başvuru hakkınız bulunmaktadır.

 

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

demsa@hs03.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@demsagroup.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Kısıklı Cad. No:41 Altunizade 34662 İstanbul/Türkiye